Hukum hukum Dasar Syariat Islam

Hukum Halal – Takrif : Sesuatu yang dibolehkan (tidak berdosa) memakai, memakan atau mengerjakannya setelah ada pengesahan (sah) menurut syarak.


Hukum Haram – Takrif : Sesuatu yang diberi pahala apabila meninggalkannya dan berdosa apabila mengerjakannya disisi syarak. Hukum ini berlawanan dengan halal

Hukum Wajib – Takrif : Sesuatu yang diberi pahala apabila dikerjakan dan berdosa apabila meninggalkannya. Contohnya: Amalan soalt lima waktu, puasa pada bulan Ramadhan dan sbg

Hukum Sunat – Takrif : Sesuatu yang diberi pahala jika dikerjakan dan tidak berdosa apabila meninggalkannya. Contoh: solat sunat, bersedekah, puasa sunat dan sbg

Hukum Makruh – Takrif : Sesuatu amalan yang diberi pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa apabila mengerjakannya.

Hukum Harus – Takrif : Sesuatu amalan yang tidak berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa apabila meninggalkannya.

Hukum Sah – Takrif : Sesuatu amalan yang cukup rukun dan sempurna syaratnya menurut syarak. Contoh : antara syarat sah solat itu ialah suci daripada hadas besar dan hadas kecil.

Hukum Batal – Takrif : Sesuatu amalan yang tidak cukup rukun dan syaratnya menurut syarak. Contohnya : Solat akan batal jika bergerak berturut turut sebanyak tiga kali.Source – Indahnya Hidup Bersyariat, Dato Ismail Kamus, Mohd Azrul Azlen Abd hamid

No comments:

Post a Comment