Ayat 215, Surah Al-Baqarah


Asbabun Nuzul ayat 215

Ibnu Juraij ra. berkata, "Orang orang mukmin bertanya kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasul, di mana kami harus menginfakkan harta kami?'. Atas pertanyaan itu, Allah menurunkan ayat ini." (HR.Ibnu Jarir. Lihat Qurthubi:1/432)

source - Tafsir Al Quran Perkata, Dr Ahmad Hatta, MA

No comments:

Post a Comment