Kemampuan Mengerjakan Haji

credit to : http://www.al-azim.com/haji/faq/mampu.htm

Soalan

Apakah istilah berkemampuan dalam ibadat haji?

Jawapan
Kemampuan ialah:
a. Ada perbelanjaan bagi diri sendiri, tanggungan yang dibawa dan orang yang tinggal yang wajib ditanggung nafkahnya.
b. Sihat badan
c. Aman perjalanan dan ada kenderaan.
d. Tidak suntuk masa untuk pergi setelah ada kemampuan pada tahun itu.
-----------------------------------------
Soalan

Adakah hukumnya salah, apabila seseorang mengerjakan haji dari perbelanjaan yang dikeluarkan oleh orang lain?

Jawapan
Tidak salah. Tetapi tidak wajib ia menerimanya kerana takut menanggung budi.

-------------------------------------
Soalan

Bolehkah seseorang berhutang untuk menunaikan fardhu haji?

Jawapan
Tidak wajib haji selagi belum ada kemampuan. Dengan ini tidak perlu berhutang. Kalau dia berhutang juga sedang dia tidak ada cagaran untuk membayarnya maka ia berdosa kerana menyusahkan dirinya dengan perkara yang belum diwajibkan.

----------------------------------------
Soalan

Adakah dibolehkan seorang mengerjakan haji sedangkan dia belum melunaskan semua hutangnya yang dibayar setiap bulan dari potongan gajinya?

Jawapan
Ya, dia boleh mengerjakan haji kerana ia ada mempunyai cagaran untuk membayar hutangnya. Malah jika dia ada wang simpanan yang memang tidak digunakannya untuk membayar hutang, wajiblah ia mengerjakan haji apabila sampai masanya sebagaimana ia wajib menzakatkan wang itu melainkan kalau digunakannya wang itu semua untuk membayar hutangnya itu.

----------------------------------------
Soalan

Sahkan haji seseorang yang menggunakan wang si-noman di mana dia adalah penerima yang pertama?

Jawapan
Sah hajinya

si - noman, apakah maknanya?

No comments:

Post a Comment